Usluge stečaja i likvidacije predzeća


Infolab - Okončajte poslovanje uz našu podršku!

- Likvidacija predzeća je postupak koji se sprovodi kada društvo ima dovoljno finansijskih sredstava za pokriće svih svojih obaveza.

- Stečaj predzeća je postupak koji se može sprovesti kao bankrotstvo ili reorganizacija nad stečajnim dužnikom (pravnim licem ili preduzetnikom) koji je nesposoban za plaćanje.

Koji postupak sprovesti?

- U slučaju ako firma nije ništa radila, odnosno nije imala prometa na računu, najbolje je, da vlasnici pokrenu "skraćeni" postupak dobrovoljne likvidacije firme. To je najjednostavniji postupak, kada vlasnik potpiše izjavu da firma nema dugova i da će za eventualne dugove odgovarati ličnom imovinom u roku od tri godine. To jeste, ukoliko firma nije imala prometa na računu, doprinosi na platu se ne smatraju dugom i vlasnik se može jednostavno i jeftino osloboditi firme sa kojom ništa nije radio. Takođe, "skraćeni" postupak dobrovoljne likvidacije može se pokrenuti i u slučaju, kada je firma poslovala a vlasnici su uvjereni, da nemaju neizmirenih potraživanja. Znači, rizik je da neko prijavi svoje potražiovanje u roku od tri godine, koje može da naplati od lične imovine osnivača.


U slučaju, ako je firma imala prometa preko računa i nema neizmirenih potraživanja, može pokrenuti "redovni" postupak likvidacije: kada pribavi potvrde od poreske uprave, da nema neizmirenih obaveza, i centralnom registru preda zahtjev za brisanje firme.


U slučaju, ako je firma imala prometa preko računa i nema sredstava da plati dugove povjeriocima, može pokrenuti postupak stečaja. Sud određuje stečajnog upravnika, obavijesti dužnike (i poresku upravu) i nakon što utvrdi da firma nema nikakve imovine od koje povjerioci mogu da naplate dugovanja, zaključi stečajni postupak i likvidira firmu.

Naše iskustvo je pokazalo da se u postupku stečaja ili likvidacije sljedeća pitanja nameću kao ključna: kako sprovesti proces gašenja firme - preduzeca a da se ispoštuju sve zakonske norme i rokovi, kako rasporediti preostalu imovinu firme, kako regulisati odnose sa zaposlenima, kako da se taj proces najbrže okonča i kako da sve to najmanje košta?
Postupak likvidacije ili stečaja preduzeća neminovno dovodi do prikupljanja brojne dokumentacije i nastanka dodatnih troškova za kompaniju.
Naš tim Vam može pomoći da formirate finansijske izvještaje, pripremite dokumentaciju za finansijsku kontrolu i pripremite svu neophodnu dokumentaciju.

“Bolje je poslovati s ljudima koji nešto žele nego s onima koji su postigli što su htjeli“

Francis Bacon