Poslovno i poresko savjetovanje za fizička i pravna lica


Infolab - Poslujte uspješno uz dobar savjet.

Poslovno i poresko savjetovanje je sve više potrebno ne samo pravnim već i fizičkim licima. Svjestni činjenice da je uspješno poslovanje bazirano na dostupnosti pravih informacija, razvili smo niz usluga za naše klijente.

Poslovno savjetovanje

- Transakcione usluge
- Izradu poslovnih-biznis i investicionih planova
- Izradu studija izvodljivosti i selekciju računovodstvenog softvera
- Usluge restruktuiranja preduzeća
- Spajanje i preuzimanje, zajednička ulaganja
- Sprovođenje stečajnog postupka i plana reorganizacije u skladu sa zakonom
- Procjena imovine, obaveza i kapitala

Uz naš dobar savjet barijere u poslovanju možete okrenuti u svoju korist i smanjiti operativne troškove, generisati nove izvore prihoda, smanjiti poslovne rizike, povećati profitabilnost i time zauzeti bolju poziciju na tržištu.

Poresko savjetovanje

Poreske obaveze i obračuni koji su za njih vezani postaju sve kompleksnije i nose sve veće rizike za poslovanje kompanije. InfoLab vodi računa o Vašim obavezama i pristupa im sa dužnom pažnjom.
Ukoliko želite da brigu o obračunu svih neophodnih poreza prepustite nama, možete očekivati kvalitetnu uslugu i blagovremeno informisanje o svim promjenama koje mogu uticati na Vaše poslovanje.

Naše usluge poreskog savjetovanja obuhvataju:

- Poresko planiranje poslovanja
- Poresku reviziju i kontrolu internih poreskih procedura
- Tumačenje propisa i davanje stručnih mišljenja, savjetovanje u oblasti primjene zakonske regulative iz oblasti poreza na dobit, poreza na dodatu vrijednost i akciza, poreza na nepokretnost, izbegavanja dvostrukog oporezivanja i drugo
- Optimizaciju poreskog opterećenja prilikom statusnih promjena i prilikom planiranja raznih transakcija
- Dijagnostičko ispitivanje preduzeća sa poreskog aspekta za potrebe potencijalnih kupaca analizu poreskih implikacija vezano za značajne ugovore i transakcije
- Identifikovanje vrsta poreza kojima podliježu određene transakcije sa fizičkim i pravnim licima

STATUTARNE PROMJENE

Promjene na tržištu ponekad zahtijevaju prilagođavanje osnivačkih akata kompanije. Najčešće je potrebno napraviti izmjene: naziva firme, djelatnosti, sjedišta, osnivača, direktora, ovlašćenih zastupnika, visine osnivačkog kapitala, itd.

Infolab Vam može pomoći da napravite potrebne izmjene i da pri tome ne narušite kontinuitet Vašeg poslovanja.

“Čovjek s novom idejom je luđak sve dok ta ideja ne uspije“

Mark Twain