Računovodstvene usluge - knjigovodstvene uslugeU računovodstvene funkcije ubrajamo - Finansijsko računovodstvo, upravljačko i poresko.

Finansijsko racunovodstvo obično, zadovoljava spoljne potrebe za finansijskim racunovodstvenim izvještajima. U finansijske računovodstvene izvještaje spadaju redovni godišnji, a u određenim slučajevima i vanredni finansijski izvještaji.

Upravljačko računovodstvo ima funkciju da pruža informacije rukovodstvu kako bi oni što bolje upravljali poslovnim procesima. Naziva se i interno računovodstvo, a u mnogim proizvodnim preduzećima i pogonsko i fabričko računovodstvo.

Poresko računovodstvo pruža poreske informacije koje su po standardima mjerenja, prikazivanja i priznavanja i ključnim elementima u velikoj mjeri drugačiji od računovodstvenih propisa. Koristi se za izračunavanje godišnjeg poreza na dobit, poreza na dodatu vrijednost kao i druge poreske obaveze kao što su porez na dohodak, porez na imovinu i slično.

Knjigovodstvo je sistem koji na osnovu dokazanih isprava prati privredne procese i finansijske tokove i vremenskim slijedom sistematski bilježi u poslovne knjige nastale poslovne promjene imovine , kapitala , obaveza , rashoda , prihoda i finansijskih rezultata poslovanja .

  Osnovni zadaci knjigovodstva su :
 • Sistematsko prikupljanje podataka o promjenama u poslovanju preduzetnika
 • Hronološko bilježenje u poslovne knjige svih nastalih poslovnih promjena
 • Utvrđivanje poslovnog rezultata
 • Pružanje uvida poslodavcima i vlasnicima kapitala ( akcionarima )
 • Osiguranje potrebnih podataka za izradu kalkulacija
 • Sastavljanje osnovnih finansijskih izvještaja 

Infolab - knjigovodstvo za Vaše uspješno poslovanje.

Infolab već više od dvadeset godina pruža knjigovodstvene i računovodstvene usluge na crnogorskom tržištu. Naše višedecenijsko iskustvo i poštovanje Međunarodnih računovodstvenih standarda, garantuje kvalitetnu uslugu bez obzira na sektor u kojem poslujete.

  Nudimo usluge knjigovodstva iz sledećih oblasti :
 • √ privrednog i radnog prava,
 • √ poreskog zakonodavstva,
 • √ robnog i magacinskog knjigovodstva.
  Naše usluge knjigovodsta i usluge računovodsta prilagodili smo svakom pojedinačnom klijentu i njegovom poslovnom senzibilitetu.
  Ove usluge obuhvataju:
 • Knjigovodstveno evidentiranje svih promjena
 • Izrada računovodstvenih izvještaja u skladu sa Zakonom
 • Izrada polugodišnjih i godišnjih bilansa u skladu sa Zakonom
 • Robno materijalno knjiženje svih promjena
 • Knjiženje promjena u finansijskom knjigovodstvu
 • Kontiranje i knjiženje promjena
 • PDV evidencija
 • Evidentiranje promjena kroz aplikaciju knjiga izdatih računa
 • Evidentiranje promjena kroz aplikaciju knjiga primljenih računa
 • Izrada plata, zarada, doprinosi na PIO, doprinosi zdravstvo, doprinosi nezaposlenost, porez na dohodak gradjana
 • Izrada OPJ i OD obrazaca za više lica
 • Izrada M4 prijave i predaje u fond PIO
 • Ovjera zdravstvenih knjižica
 • Prijava i odjava radnika

Čuvanje ličnih podataka i dokumentacije, poštovanje zakonskih rokova izvještavanja, informisanje o poslovnim rezultatima i promjenama u propisima su sastavni dio naše usluge.

Saradnjom na polju knjgovodstva ostvarujete pravo na savjetodavne usluge , pod posebnim uslovima.

“Morate vjerovati u sebe jer ste katkad jedina osoba koja vjeruje u vaš uspjeh“

Tim Blixseth