Osnivanje i registracija preduzeća - registracija preduzetnika u Crnoj Gori

PRAVNI PROPISI:

Zakon o privrednim društvima CG

Zakon o stranim ulaganjima CG

Zakon o radu CG

OBLICI PRIVREDNIH DRUŠTAVA:

Društvo sa ograničenom odgovornošću (DOO) - odgovara obliku LTD i najviše su zastupljeni oblik preduzeća. Može osnovati jedno lice ili više domaćih ili stranih pravnih ili fizičkih lica.

Akcionarsko društvo (AD) - Osnivački ulog za osnivanje AD iznosi najmanje 25 000,00 EURA. Osniva se u slučaju kada se prikuplja kapital prodajom akcija. DOO se može transformisati u Akcionarsko društvo.

Svi zakonski propisi koji se odnose na osnivanje, poslovanje i poreski sistem (DOO i AD) usklađeni su po evropskim standardima uz povoljnosti za strane ulagače radi povećanja broja stranih investitora.

PRAVA STRANIH OSNIVAČA:

Strana pravna i fizička lica imaju pravo da osnuju privredno društvo (društvo sa ograničenom odgovornošći i akcionarsko društvo) u Crnoj Gori pod istim ulovima kao i domaća lica.
Društvo može osnovati jedan ili više osnivača .

Ograničenja:
Stranci ne mogu osnovati privredno društvo u pojedinim oblastima koja se odnose na vojnu industriju i nekim drugim oblastima koja su vezana za vojsku i bezbjednost što je regulisano Zakonom o stranim ulaganjima.

Stimulacije:
Stranci imaju pravo na oslobađanje od carine za sredstva i opremu za proizvodnju, osim za putničke automobile i opreme za igre na sreću. Porez na dobit za strance iznosi 9 %. Carina na uvoz robe iznosi oko 2% Carina na uvoz automobilia 2-6%

Nekretnine:
Firma, čiji je vlasnik stranac može da kupuje nekretnine bez ograničenja. Nakon dobijanja potrebnog odobrenja od Ministarstva finansija nekretnina se upisuje na ime kupca – privrednog društva

PORESKI SISTEM:

Poreski sistem je isti kao i za domaće firme.Porez (PDV) je isti kao i za domaće firme i iznosi 17% (osim za pojedine oblasti hrana,ljekovi,kompjuteri itd) gdje su smanjeni na 9% ili oslobođeni plaćanja. Porez na dobit za stranu firmu iznosi 9 %. Osnivač – stranac ima pravo da dobit, na karaju posovne godine, prenese na svoj lični račun u inostranstvu (prethodno se plati porez na dobit).

RADNI ODNOSI:

Direktor društva može biti strano ili domaće lice. Direktor ne može biti u radnom odnosu i u još nekoj drugoj firmi, što predstavlja problem prilikom plaćanja državi doprinosa za zdravstveno i penzijsko osiguranje (da se ne bi uplaćivali dupli doprinosi). Ukoliko je direktor firme strani državljanin, potrebno je da imenuje osobu i upiše u CRPS (ovlašćeni zastupnik) sa boravištem u Crnoj Gori, da ga zastupa kod Poreskle uprave. Ukoliko stranac ima boravak u CrnojGori ne treba da ima ovlašćenog zastupnika. Zaposleni u društvu mogu biti domaći i strani državljani. Dobijanje odobrenja za boravak je u nadležnosti policije i dobija se uz određenu proceduru.

VOĐENJE KNJIGOVODSTVA

Za poslovanje se primjenjuju propisi koje važe u Crnoj Gori.Za vođenje knjigovodstva je najefikasnije angažovati registrovanu knjgovodstvenu agenciju. Ako je veći obim trgovine najbolje je zaposliti stručno lice - knjigovođu.

Infolab - preduzetnici se ne stvaraju oni se kao takvi rađaju.

Proces otvaranja firme - kompanije u Crnoj Gori

Dobra biznis ideja je prvi korak ka uspješnom poslovanju. Realizacija Vaše poslovne ideje podrazumijeva niz administrativnih koraka kako bi bliže definisali Vašu buduću djelatnost.

Važne aktivnosti koje u ovoj fazi trebate izvršiti su:

Odabir naziva firme

Dostavljanje podataka za vašu firmu

- Naziv firme, - Pravna forma osnivanja, - Sjedište firme, - Djelatnosti kojima će se vaša firma baviti, - Lični podaci lica koje otvara firmu - preduzeće i direktora (Ime i prezime, adresa stanovanja, MB,broj pasoša)

Priprema dokumentacije za otvaranje firme

- formiranje osnivačkih akata - ugovor o otvaranju firme - preduzeća
- formiranje statuta,
- priprema obrazaca za registraciju,
- priprema deponovanog potpisa...

Potpisivanje dokumenta kod notara

- ovjeru dokumenata u sudu

Registracija u Centralnom registru

- registracija firme kod Privrednog suda, - registracija PIB-a , PDV, carinski broj, racun u banci.

Uz kvalitetan savjet naš tim Vam može pomoći da otvorite Vaše preduzeće i tako započnete svoje poslovanje u Crnoj Gori

  Uz našu pomoć odaberite:
 • √ Pravni oblik osnivanja (doo, ad, preduzetnik i dr),
 • √ Šifru djelatnosti,
 • √ Naziv društva.
  Uz našu pomoć dobijate
 • √ Osnivačka akta (Odluka-Ugovor o osnivanju, Statut)
 • √ Rešenje o registraciji firme
 • √ Matični broj
 • √ PIB
 • √ PDV
 • √ Carinski broj
 • √ Pečat firme
 • √Račun kod banke
  I dobijte odgovor na ključna pitanja o:
 • √ Sistemu PDV-a,
 • √ Posjedovanju fiskalne kase,
 • √ Obavezama poslodavca,
 • √ Obavezama zaposlenih,
 • √ Zapošljavanju stranih državljana,
 • √ Zaključivanju ugovora i dr.

“Suština biznisa je znati nešto što drugi ne znaju“

Aristotel Onassis